top banner image
 
 
 

Guvernanța de mediu, socială și corporativă

Angajamentul nostru pentru ESG?

Ce înseamnă sustenabilitate pentru Azets?

A avea o abordare puternică referitor la ESG este calea cea dreaptă deoarece este important pentru colegii, clienții și investitorii noștri.

ESG este o modalitate de gestionare și de măsurare a sustenabilității noastre și a impactului societal în calitate de organizație. Protejarea planetei, a fi o parte valoroasă a societății și a ne desfășura afacerea responsabil, sunt elemente fundamentale pentru abordarea noastră în Azets.

Sustenabilitatea face parte din scopul principal al Azets, „de a îmbunătăți viața colegilor, clienților și comunităților noastre într-un mod durabil". În calitate de organizație internațională, avem responsabilitatea de a oferi înapoi comunității. 

Cum integrăm sustenabilitatea la Azets?

Avem un Comitet ESG care este responsabil pentru supravegherea și raportarea programelor de sustenabilitate în cadrul Azets. Grupurile de lucru din cadrul organizației noastre contribuie la a da viață ambițiilor noastre și la a face schimbări pozitive în Azets prin idei și soluții inovatoare.

Cum ne raportăm progresul?

Grupul Azets raportează măsurătorile de sustenabilitate la sfârșitul anului financiar folosind standardele Global Reporting Initiative, începând cu anul fiscal 22/23. Acest lucru înseamnă că raportăm cu privire la sustenabilitate într-un mod comparabil cu alte întreprinderi.

Comitetul director ESG

Chris Horne | Director general al grupului

Helen Hall | Director general al Grupului pentru oameni

Ulla Nikkanen | Director general Azets Finlanda

Lisa De-Laune | Director de risc și guvernanță al grupului

Mohamed Alam | Șef al departamentului nordic de risc și conformitate

Briege Kearney | Director de marketing al grupului

 

 

people_meeting 600x250.jpg

 

 
chris horne

Această diversitate de culturi și expertiză este una dintre multele lucruri care ne fac să fim o organizație atât de puternică și de rezistentă. Simțim un atașament puternic față de comunitățile în care lucrăm și contribuim în mod pozitiv în lume. Facem mai mult, asigurându-ne că avem devotamentul și angajamentul potrivit pentru a atinge rezultatele pe care ni le dorim pentru mediu și comunitate.

Chris Horne
Director executiv al grupului Azets

Domeniile noastre de interes pentru sustenabilitate

Continuăm să menținem ambițiile și domeniile de interes pentru sustenabilitate atât la nivel local, cât și la nivelul întregului Grup Azets, sprijinindu-ne clienții în călătoria lor de sustenabilitate prin intermediul serviciilor noastre.

eco-nature.svg

Mediu

Contribuim la un mediu mai bun

Contribuim la facilitarea unei economii cu emisii reduse de dioxid de carbon și mai circulare, concentrându-ne pe următoarele domenii:

  • Devenind net zero
  • Extinderea inițiativelor noastre ecologice în întregul grup
  • Promovarea serviciilor digitale și a modului hibrid de lucru

 

account-group-circle.svg

Social

Susținând oamenii noștri și comunitățile

Îi susținem pe oamenii cu care lucrăm și comunitățile în care lucrăm, cu accent pe următoarele domenii:

  • Creșterea diversității, inclusiv a numărului de femei la nivel de conducere
  • Extinderea Asociației Azets4Kids și a altor activități caritabile
  • Dezvoltarea culturii și valorilor noastre Azets

 

cog-double-1.svg

Guvernanță

Practici de afaceri responsabile

Încorporam practici de afaceri responsabile în fiecare parte a operațiunilor noastre, concentrându-ne pe următoarele domenii:

  • Menținerea unui lanț de aprovizionare responsabil prin intermediul unui proces de diligență sporită și al Codului nostru de conduită al furnizorilor. 
  • Integrarea unui management robust al riscurilor și al deciziilor
  • Protejarea informațiilor confidențiale ale clienților noștri prin intermediul unui program solid de securitate a informațiilor

 

Puncte forte și progrese în domeniul sustenabilității

Contribuția la un mediu mai bun

100% dinre angajați sunt încluși într-un mod de lucru hibrid.

Pentru prima dată, Azets a efectuat o analiză completă a domeniului de aplicare 3 care acoperă toate cheltuielile furnizorilor din cadrul Grupului pentru exercițiul financiar 2022. În continuare, continuăm să măsurăm întreaga amprentă de carbon pentru a putea analiza și împărtăși cifre comparabile de la an la an.

Susținerea oamenilor și comunităților noastre

31% Femei angajate în funcții de conducere superioare

>980 Promovări realizate la nivelul întregului grup, din martie 2020 până la finalul anului financiar 2022

>30% Roluri ocupate intern (din Martie 2020 - sfârșitul anului financiar 2022)

>100.000 cursuri completate în Portalul de Training al Grupului

Practici de afaceri responsabile

3 ore

Formare anuală obligatorie în domeniul reglementărilor, care acoperă combaterea spălării banilor, combaterea mitei, securitatea IT și protecția datelor. Pentru a crește și mai mult gradul de conștientizare, desfășurăm campanii trimestriale de testare a phishing-ului pentru toți angajații din cadrul Grupului.

7 ore

Toți angajații au acces la peste 7 ore de materiale de formare privind egalitatea și diversitatea, incluziunea și bunăstarea.

Verificarea noilor furnizori

Screening-ul tuturor noilor furnizori în funcție de criteriile sociale și de mediu din Codul de conduită al furnizorilor a fost implementat în martie 2023 în Marea Britanie. Procesul de screening a fost extins la nivelul întregului Grup în urma implementării în Marea Britanie.

Toate cifrele se referă la exercițiul financiar 2022 (1 iulie 2021 - 30 iunie 2022), cu excepția cazului în care se specifică altfel.

Raportul de sustenabilitate Azets Romania

Azets Insight Romania a intocmit Raportul de sustenabilitate pe baza cerintelor specifice ale OMFP 1802/2014 și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 din capitolul 7 „Declaratia nefinanciara”, ce sunt asimilate cadrului national de raportare pentru Declaratia nefinanciara. De asemenea, la prezentarea informatiilor nefinanciare, societatea a avut in vedere Comunicarea Comisiei Europene «Ghid privind raportarea informatiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informatiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)», publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii nr. C 215/1 din 05.07.2017. 

Azets 4 Kids - Responsabilitatea noastră socială corporativă

azets4kids.jpg

azets_for_kids_logo.svg

Azets 4 Kids este o piatră de temelie a programului Azets Environmental, Social and Governance (ESG) în toate regiunile noastre. Asociația Azets 4 Kids sprijină copiii cu instrumentele și resursele de care au nevoie pentru a crea un viitor mai luminos pentru planeta noastră. 

Minți tinere. Schimbări mari.

Copiii sunt singurul scop al Azets 4 Kids și îi luăm în serios. Copiii care cresc astăzi se confruntă cu consecințele marilor provocări climatice și de mediu ale lumii, create în parte de generațiile care au venit înaintea lor. Prin diverse proiecte și colaborări cu organizații non-profit, Azets 4 Kids își propune să fie parte a schimbării, creând un viitor mai bun pentru copiii noștri. Azets 4 Kids conduce inițiative atât mari cât și mici - la nivel local și internațional - care își au rădăcinile în trei piloni cheie:

Ajutarea copiilor | Reducerea impactului asupra mediului | Permiterea unei educații mai bune

Află mai multe

Azets Plastic Pick-Up Day

În onoarea Zilei Mondiale a Oceanului a ONU, Azets 4 Kids invită peste 7000 de angajați, parteneri și clienți Azets să se mobilizeze pentru a curăța împrejurimile locale de poluarea și deșeurile cu plastic.

Azets Plastic Pick-Up Day este modul nostru de a da înapoi comunităților noastre și de a ne aminti nouă înșine și celor din jurul nostru să fim parte a schimbării.

Pentru planetă. Pentru copii.

 

Dăruiește un Crăciun

Crăciunul poate fi un sezon provocator pentru unii. Deosebit de vulnerabili sunt copiii care, din diverse motive, nu pot sărbători sărbătorile așa cum o fac de obicei sau și-ar dori.

Prin inițiativa noastră anuală de caritate de Crăciun Azets 4 Kids, dorim să răspândim un pic de bucurie de Crăciun copiilor defavorizați din regiunile noastre. În fiecare an, cooperăm cu diferite organizații non-profit, în speranța de a face sezonul sărbătorilor un pic mai luminos pentru mulți.

 

 

christmas_charity 400x200.png