top banner image
 
 
 

Guvernanța de mediu, socială și corporativă

Angajamentul nostru pentru ESG?

Ce înseamnă sustenabilitate pentru Azets?

A avea o abordare puternică referitor la ESG este calea cea dreaptă deoarece este important pentru colegii, clienții și investitorii noștri.

ESG este o modalitate de gestionare și de măsurare a sustenabilității noastre și a impactului societal în calitate de organizație. Protejarea planetei, a fi o parte valoroasă a societății și a ne desfășura afacerea responsabil, sunt elemente fundamentale pentru abordarea noastră în Azets.

Sustenabilitatea face parte din scopul principal al Azets, „de a îmbunătăți viața colegilor, clienților și comunităților noastre într-un mod durabil". În calitate de organizație internațională, avem responsabilitatea de a oferi înapoi comunității. 

Cum integrăm sustenabilitatea la Azets?

Avem un Comitet ESG care este responsabil pentru supravegherea și raportarea programelor de sustenabilitate în cadrul Azets. Grupurile de lucru din cadrul organizației noastre contribuie la a da viață ambițiilor noastre și la a face schimbări pozitive în Azets prin idei și soluții inovatoare.

Cum ne raportăm progresul?

Grupul Azets raportează măsurătorile de sustenabilitate la sfârșitul anului financiar folosind standardele Global Reporting Initiative, începând cu anul fiscal 22/23. Acest lucru înseamnă că raportăm cu privire la sustenabilitate într-un mod comparabil cu alte întreprinderi.

Comitetul director ESG

Chris Horne | Director general al grupului și sponsor executiv

Aase Lungaard | Board ESG sponsor

Directorii generali ai entităților Azets

Jamie Radford | Consilierul juridic al grupului

Claire Jepras | Directorul de resurse umane al grupului

 

people_meeting 600x250.jpg

 

 
chris horne

Această diversitate de culturi și expertiză este una dintre multele lucruri care ne fac să fim o organizație atât de puternică și de rezistentă. Simțim un atașament puternic față de comunitățile în care lucrăm și contribuim în mod pozitiv în lume. Facem mai mult, asigurându-ne că avem devotamentul și angajamentul potrivit pentru a atinge rezultatele pe care ni le dorim pentru mediu și comunitate.

Chris Horne
Director executiv al grupului Azets

Domeniile noastre de interes pentru sustenabilitate

Continuăm să menținem ambițiile și domeniile de interes pentru sustenabilitate atât la nivel local, cât și la nivelul întregului Grup Azets, sprijinindu-ne clienții în călătoria lor de sustenabilitate prin intermediul serviciilor noastre.

eco-nature.svg

Mediu

Contribuim la un mediu mai bun

Contribuim la facilitarea unei economii cu emisii reduse de dioxid de carbon și mai circulare, concentrându-ne pe următoarele domenii:

  • Devenind net zero
  • Extinderea inițiativelor noastre ecologice în întregul grup
  • Promovarea serviciilor digitale și a modului hibrid de lucru

 

account-group-circle.svg

Social

Susținând oamenii noștri și comunitățile

Îi susținem pe oamenii cu care lucrăm și comunitățile în care lucrăm, cu accent pe următoarele domenii:

  • Creșterea diversității, inclusiv a numărului de femei la nivel de conducere
  • Extinderea Asociației Azets4Kids și a altor activități caritabile
  • Dezvoltarea culturii și valorilor noastre Azets

 

cog-double-1.svg

Guvernanță

Practici de afaceri responsabile

Încorporam practici de afaceri responsabile în fiecare parte a operațiunilor noastre, concentrându-ne pe următoarele domenii:

  • Menținerea unui lanț de aprovizionare responsabil prin intermediul unui proces de diligență sporită și al Codului nostru de conduită al furnizorilor. 
  • Integrarea unui management robust al riscurilor și al deciziilor
  • Protejarea informațiilor confidențiale ale clienților noștri prin intermediul unui program solid de securitate a informațiilor

 

Puncte forte și progrese în domeniul sustenabilității

Contribuția la un mediu mai bun

100% dintre angajați sunt încluși într-un mod de lucru hibrid.

Pentru prima dată, Azets a efectuat o analiză completă a domeniului de aplicare 3 care acoperă toate cheltuielile furnizorilor din cadrul Grupului pentru exercițiul financiar 2022. În continuare, continuăm să măsurăm întreaga amprentă de carbon pentru a putea analiza și împărtăși cifre comparabile de la an la an.

Susținerea oamenilor și comunităților noastre

31% Femei angajate în funcții de conducere superioare

>980 Promovări realizate la nivelul întregului grup, din martie 2020 până la finalul anului financiar 2022

>30% Roluri ocupate intern (din Martie 2020 - sfârșitul anului financiar 2022)

>100.000 cursuri completate în Portalul de Training al Grupului

Practici de afaceri responsabile

3 ore

Formare anuală obligatorie în domeniul reglementărilor, care acoperă combaterea spălării banilor, combaterea mitei, securitatea IT și protecția datelor. Pentru a crește și mai mult gradul de conștientizare, desfășurăm campanii trimestriale de testare a phishing-ului pentru toți angajații din cadrul Grupului.

7 ore

Toți angajații au acces la peste 7 ore de materiale de formare privind egalitatea și diversitatea, incluziunea și bunăstarea.

Verificarea noilor furnizori

Screening-ul tuturor noilor furnizori în funcție de criteriile sociale și de mediu din Codul de conduită al furnizorilor a fost implementat în martie 2023 în Marea Britanie. Procesul de screening a fost extins la nivelul întregului Grup în urma implementării în Marea Britanie.

Toate cifrele se referă la exercițiul financiar 2022 (1 iulie 2021 - 30 iunie 2022), cu excepția cazului în care se specifică altfel.

Raportul de sustenabilitate Azets Romania

Azets Insight Romania, pe baza cerințelor specifice ale OMFP 1802/2014 și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 din capitolul 7 „Declarația nefinanciara”, ce sunt asimilate cadrului național de raportare pentru Declarația nefinanciara a întocmit :

De asemenea, la prezentarea informațiilor nefinanciare, societatea a avut in vedere Comunicarea Comisiei Europene «Ghid privind raportarea informațiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informațiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)», publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii nr. C 215/1 din 05.07.2017.

Azets 4 Kids - Responsabilitatea noastră socială corporativă

azets4kids.jpg

azets_for_kids_logo.svg

Azets 4 Kids este o piatră de temelie a programului Azets Environmental, Social and Governance (ESG) în toate regiunile noastre. Asociația Azets 4 Kids sprijină copiii cu instrumentele și resursele de care au nevoie pentru a crea un viitor mai luminos pentru planeta noastră. 

Minți tinere. Schimbări mari.

Copiii sunt singurul scop al Azets 4 Kids și îi luăm în serios. Copiii care cresc astăzi se confruntă cu consecințele marilor provocări climatice și de mediu ale lumii, create în parte de generațiile care au venit înaintea lor. Prin diverse proiecte și colaborări cu organizații non-profit, Azets 4 Kids își propune să fie parte a schimbării, creând un viitor mai bun pentru copiii noștri. Azets 4 Kids conduce inițiative atât mari cât și mici - la nivel local și internațional - care își au rădăcinile în trei piloni cheie:

Ajutarea copiilor | Reducerea impactului asupra mediului | Permiterea unei educații mai bune

Află mai multe

Exemple de activități sustenabile Azets

În decembrie 2022, Azets a semnat un contract cu Normative pentru a colecta emisiile de carbon verificate extern și pentru a ajuta la stabilirea obiectivelor de emisii net zero în cadrul Grupului Azets. Acest angajament asigură o acoperire completă și detaliată în domeniile 1, 2 și 3, pentru a identifica reducerile de emisii care pot fi realizate. Proiectul continuă în prima jumătate a anului 2023.

 

În ultimul an, Azets a consiliat numeroși clienți cu privire la impactul Directivei UE privind raportarea durabilității de către întreprinderi (CSRD) prin serviciile noastre de consultanță, seminarii și alte evenimente dedicate clienților.

Se estimează că aproape 50.000 de companii europene vor fi afectate de CSRD, inclusiv un număr semnificativ dintre clienții noștri.

Azets se angajează să sprijine clienții în călătoria lor ESG și să îi ajute să îndeplinească viitoarele cerințe de raportare a sustenabilității.

Inimile noastre rămân alături de toți cei care suferă din cauza crizei umanitare din Ucraina.

Mulți dintre colegii noștri români își oferă voluntar timpul liber pentru a ajuta refugiații ucraineni care caută adăpost în România. Eforturile lor generoase permit organizației Azets 4 Kids să-și manifeste sprijinul prin donații de alimente, îmbrăcăminte și alte bunuri pentru refugiații care intră în țară.

Azets 4 Kids sprijină, de asemenea, o serie de organizații caritabile de top implicate în operațiuni de urgență direct în Ucraina.

Azets 4 Kids se alătură „Plastic Oceans Europe” (POE) în efortul lor important de a pune capăt poluării cu plastic. Prin donații anuale către programul educațional major al POE, „Blue Generations”, Azets 4 Kids sprijină misiunea POE de a crește gradul de conștientizare asupra poluării cu plastic și de a inspira tinerii să contribuie la conservarea planetei.

Programul „Blue Generations” include prelegeri, curățări de plaje și râuri, precum și diverse ateliere pentru școlile din Europa, educând copiii cu vârste între 5 și 17 ani despre conservarea oceanelor și consumul conștient.

În 2022, Azets Norvegia a lansat un parteneriat cu MoreScope pentru a oferi clienților noștri servicii de contabilitate a carbonului.

MoreScope este o organizație dezvoltată de o echipă de cercetare interdisciplinară de la SINTEF, unul dintre cele mai mari institute de cercetare independente din Europa.

Parteneriatul cu MoreScope ne ajută să sprijinim clienții în monitorizarea lanțului lor valoric și să creștem valoarea datelor contabile pe care le procesăm pentru aceștia.

n onoarea Zilei Mondiale a Oceanelor a ONU, Azets 4 Kids invită peste 7000 de angajați, parteneri și clienți Azets să se mobilizeze pentru a curăța împrejurimile locale de poluarea și deșeurile cu plastic în fiecare lună iunie.

Ziua de ridicare a plasticului organizată de Azets este modul nostru de a da înapoi comunităților noastre și de a ne aminti nouă înșine și celor din jurul nostru că putem face parte din schimbare.

Pentru planetă. Pentru copii.

Lansarea campaniei noastre de caritate „Cele douăsprezece zile de Crăciun la Azets” a fost creată cu scopul nostru clar în minte.

Pe parcursul celor douăsprezece zile care au precedat Crăciunul, am fost încântați să contribuim și să sprijinim o serie de organizații caritabile care sunt aproape de inimile colegilor noștri.

Ne continuăm angajamentul în anul fiscal 2023 de a sprijini organizațiile caritabile locale, nominalizate de oamenii noștri.

Suntem dedicați creării unei culturi autentice de incluziune, unde fiecare persoană își poate atinge potențialul și poate fi ea însăși. Angajamentul nostru față de părul persoanelor de culoare se bazează pe cadrul „Dress for your day”, asigurându-ne că toată lumea se simte împuternicită să fie ea însăși la locul de muncă.

Rețeaua noastră emBRace a elaborat un ghid pentru Angajamentul față de părul persoanelor de culoare, care explică istoria discriminării rasiale bazate pe tipul de păr, acțiunile pe care le putem lua cu toții pentru a ne sprijini colegii și formalizează atitudinea noastră de toleranță zero față de discriminarea rasială bazată pe tipul de păr.

Orfelinatul din Orlat, România, ocupă un loc special în istoria Azets - aceasta a fost prima inițiativă caritabilă din cadrul Azets 4 Kids.

Din 2019, Azets 4 Kids a susținut orfelinatul prin donații de îmbrăcăminte, jucării și echipamente, precum și prin organizarea de activități distractive și educative pentru copii.

Angajamentul Azets 4 Kids față de Orfelinatul din Orlat continuă și astăzi.

Crăciunul poate fi o perioadă dificilă pentru unii. Deosebit de vulnerabili sunt copiii care, din diverse motive, nu se pot bucura de sărbători așa cum o fac de obicei sau cum și-ar dori.

Prin inițiativa noastră anuală de caritate de Crăciun, Azets 4 Kids, dorim să aducem un pic de bucurie copiilor defavorizați din regiunile noastre.

În fiecare an, cooperăm cu diferite organizații non-profit, în speranța de a face sezonul sărbătorilor puțin mai luminos pentru copii.